• Newsletter
  • Kontakt
Menu

2017.12.12 - skutki wprowadzenia jednego konta w ZUS dla osób fizycznych

 

Przypominam, że jedną z (ukrytych) zmian w systemie wpłaty składek do ZUS jest wprowadzenie rozliczeń FIFO, w którym wpłacane kwoty będą księgowane, niezależnie od opisu ich przeznaczenia, na najstarsze zobowiązania

Dla płatników - osób fizycznych z zaległościami w składkach spowoduje to automatycznie nieterminową wpłatę bieżącą na ubezpieczenie chorobowe, a co za tym idzie utratę prawa do świadczeń chorobowych.
Jedyną możliwością utrzymania ubezpieczenia chorobowego jest rozłożenie zaległości na raty. Wniosek taki należałoby złożyć niezwłocznie.

 

 

Nasi klienci
Kontakt

Grupa Księgowa Okulscy


 

00-195 Warszawa, ul. Słomińskiego 17/41

tel. : 22 839-18-08 ; 22 839-17-91

e-mail:  biuro@okulscy.com.pl

Biura czynne:
poniedziałek - piątek w godz. 7.45 - 16.00