• Newsletter
  • Kontakt
Menu

2018.02.07 - nowe zasady wpłaty zaliczki na podatek dochodowy

 

W roku 2018 zaczęły obowiązywać nowe zasady wpłaty zaliczek na podatek dochodowy.

Zaliczek na podatek dochodowy w trakcie roku nie muszą płacić przedsiębiorcy, jeżeli podatek należny od dochodu osiągniętego od początku roku pomniejszony o sumę zaliczek wpłaconych od początku roku nie przekracza 1000 zł (należność ponad 1000 zł wpłacamy w całości - nie tylko różnicę).

Ponieważ w tej sytuacji niektóre wpłaty będą nieobowiązkowe, ale możliwe, podatek do zapłaty podawać będziemy zawsze w kwocie rzeczywistej, wynikającej z rozliczeń. Do indywidualnej  decyzji podatnika pozostawiamy czy podatek wpłacać czy nie.

W przypadku niedostarczenia wraz z dokumentacją księgową potwierdzenia wpłaty podatku za poprzedzające okresy traktujemy wpłaty jako "zero".
 

p.s.

Osobiście przyznam, że tak pokręconego przepisu podatkowego nie widziałem jeszcze nigdy.

 

 

Nasi klienci
Kontakt

Grupa Księgowa Okulscy


 

00-195 Warszawa, ul. Słomińskiego 17/41

tel. : 22 839-18-08 ; 22 839-17-91

e-mail:  biuro@okulscy.com.pl

Biura czynne:
poniedziałek - piątek w godz. 7.45 - 16.00