• Newsletter
  • Kontakt
Menu

2015.09.09 - koniec z wyksięgowywaniem niezapłaconych faktur

Zgodnie z uchwalonymi zmianami do Ordynacji Podatkowej od dnia 1.01.2016 przestaną obowiązywać zapisy ustaw podatkowych dotyczące wyksięgowywania z kosztów niezapłaconych faktur.

W ciągu 4 lat obowiązywania zapisy o "przeciwdziałaniu zatorom płatniczym" w niewielkim tylko stopniu przyczyniły się do zmniejszenia w/w zatorów, przyniosły natomiast ogromne korzyści Skarbowi Państwa. W przypadku niezapłaconych w terminie faktur dochodziło bowiem do sytuacji, w której podatek od tej samej transakcji odprowadzał do US zarówno sprzedający (zg. z ogólną zasadą) jak i kupujący (na skutek wyksięgowania kosztów). Przepisy te powodowały także ogromne problemy w księgowaniu niektórych zdarzeń gospodarczych. 

Warto zauważyć, ze zmiany nie dotyczą podatku VAT. W tym przypadku jednak sprzedawca ma prawo o wiele szybciej (150 dni) wyksięgować z przychodów niezapłaconą fakturę. Nie znaczy to, że Skarb Państwa nie stoi tu nadal w pozycji wygranej - kupujący wyksięguje ją z kosztów (odprowadza od niej podatek) już po 30 dniach.

Nasi klienci
Kontakt

Grupa Księgowa Okulscy


 

00-195 Warszawa, ul. Słomińskiego 17/41

tel. : 22 839-18-08 ; 22 839-17-91

e-mail:  biuro@okulscy.com.pl

Biura czynne:
poniedziałek - piątek w godz. 7.45 - 16.00