• Newsletter
  • Kontakt
Menu

2015.02.01 - utylizacja dokumentacji za rok 2008

Informuję, że w związku z upłynięciem ustawowego terminu przechowywania dokumentacji księgowej za rok 2008 przygotowujemy się do likwidacji dokumentów księgowości uproszczonej (KPiR).

Dokumentacja będzie komisyjnie pakowana i przekazywana firmie profesjonalnie zajmującej się niszczeniem dokumentów. Koszt zniszczenia 1 segregatora archiwizacyjnego (mieści do ok. 2 segregatorów „tradycyjnych”) wyniesie 50,00 zł netto.

Osoby/firmy, które chciały by odebrać dokumentację do dalszego samodzielnego przechowywania, bądź zniszczenia proszone są o przekazanie takiej dyspozycji do dnia 16.02.2015.

Spółki prowadzące księgowość "pełną" (Księgi Handlowe) a nie korzystające u nas z usługi magazynowania dokumentacji proszone są o jej odebranie do końca lutego.

Nasi klienci
Kontakt

Grupa Księgowa Okulscy


 

00-195 Warszawa, ul. Słomińskiego 17/41

tel. : 22 839-18-08 ; 22 839-17-91

e-mail:  biuro@okulscy.com.pl

Biura czynne:
poniedziałek - piątek w godz. 7.45 - 16.00